OM PROGRAMMET

KONTAKT FÖR PROGRAMINFORMATION

 

STUDIEVÄGLEDARE

Paula Forslund

[email protected]

018-471 34 77

 

 

STUDENTSERVICE PÅ ÅNGSTRÖM

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1, Uppsala

018-471 30 03

Studentportalen

Länk till Studentservice här 

STUDIEPLAN ÅRSKURS 1

 

 

PERIOD 1

 

 • BASKURS I MATEMATIK (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 1 – FÖRETAGETS FUNKTIONER (5 av 15 HP)
 • INTRODUKTION TILL INDUSTRIAL ANALYTICS (5 HP)

 

 

PERIOD 3

 

 • ENVARIABELANALYS (5 av 10 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 1 – FÖRETAGETS FUNKTIONER (5 av 15 HP)
 • PROGRAMMERING (5 av 10 HP)

 

 

 

 

PERIOD 2

 

 • LINJÄR ALGEBRA OCH GEOMETRI 1 (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 1 – FÖRETAGETS FUNKTIONER (5 av 15 HP)
 • INDUSTRIELLA PRODUKTIONSFILOSOFIER (5 HP)

 

 

PERIOD 4

 

 • ENVARIABELANALYS (5 av 10 HP)
 • BERÄKNINGSVETENSKAP 1 (5 HP)
 • PROGRAMMERING (5 av 10 HP)

ÅRSKURS 2

PERIOD 1

 

 • LINJÄR ALGEBRA 2 (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 2 – ORGANISERING, PRODUKTION OCH MARKNAD (5 av 10 HP)
 • MEKANIK (5 HP)

 

 

 

 

PERIOD 3

 

 • FLERVARIABELANALYS, ALLMÄN KURS (5 HP)
 • DIGITALTEKNIK OCH ELEKTRONIK (10 HP)

 

 

 

PERIOD 2

 

 • TRANSFORMMETODER (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 2 – ORGANISERING, PRODUKTION OCH MARKNAD (5 av 10 HP)
 • VIRTUELL UTVECKLING AV AUTOMATISERADE PRODUKTIONSSYSTEM (5 HP)

 

 

 

PERIOD 4

 

 • REGLERTEKNIK 1 (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 3 – PROJEKT I AFFÄRS- OCH TEKNIKUTVECKLING (5 HP)
 • SANNOLIKHET OCH STATISTIK (5 HP)

PRELIMINÄRA STUDIEPLANER

 

TERMIN 5

 

 • BERÄKNINGSVETENSKAP 2 (5 HP)
 • ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER 1 (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 4 – FÖRETAGET OCH OMVÄRLDEN (10 HP)
 • DATABASTEKNIK FÖR INDUSTRIELLA TILLÄMPNINGAR (5 HP)
 • SYSTEMTÄNKANDE OCH MODELLERING (5 HP)

 

TERMIN 7

 

 • INGENJÖRSTEKNISK LEDNING (5 HP)
 • STOKASTISK MODELLERING (5 HP)
 • INDUSTRIELL INTERNET OF THINGS (5 HP)
 • MODELLERING OCH OPTIMERING AV LOGISTISKA SYSTEM (5 HP)
 • DATABASTEKNIK 2 (5 HP)
 • VALBAR KURS (5 HP)

 

 

TERMIN 6

 

 • OPTIMERINGSMETODER (5 HP)
 • INDUSTRIELL EKONOMI 4 – FÖRETAGET OCH OMVÄRLDEN (5 av 10 HP)
 • INFORMATIONSUTVINNING 1 (5 HP)
 • SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I INDUSTRIELL EKONOMI (15 HP)

 

TERMIN 8

 

 • DATA ENGINEERING (5 HP)
 • STATISTISK MASKININLÄRNING (5 HP)
 • VALBARA KURSER (20 HP)

TERMIN 9

 

 • TEKNIK-AFFÄRSUTVECKLING-LEDNING (10 HP)
 • VETENSKAPLIG METOD (5 HP)
 • VALBAR KURS INOM INDUSTRIAL ANALYTICS (5 HP)
 • VALBAR KURS (10 HP)

TERMIN 10

 

 • EXAMENSARBETE I INDUSTRIELL EKONOMI (30 HP)

 

I termin 7-10 finns valbara kurser (totalt 40 HP), av dessa ska 15 HP vara inom Industriell Ekonomi och 15 HP inom Industrial Analytics