VÄLKOMMEN TILL SEKTIONEN FÖR

INDUSTRIELL EKONOMI

UPPSALA UNIVERSITET

VÄLKOMMEN TILL SEKTIONEN FÖR

INDUSTRIELL EKONOMI

UPPSALA UNIVERSITET

I-sektionen vid Uppsala Universitet är en förening för studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi samt masterprogrammet i industriell analys. Lång planering och noggrann observation av omvärld och samhälle har resulterat i en av Sveriges modernaste ingenjörsutbildningar. Med bred bas i teknik, ekonomi och datavetenskap samt spetskunskap inom dataanalys och innovation är du som I-student vid UU redo att ta dig an framtidens utmaningar. 

Sektionen finns till för studenterna. Vi jobbar för att förgylla studietiden med aktiviteter såsom sittningar, sportarrangemang och andra tävlingar. Vi vill inspirera och erbjuda våra studenter ett försprång i arbetslivet genom att anordna såväl lunchföreläsningar som case-tävlingar samt annonsera internships och sommarjobb. Dessutom ansvarar vi för studiesocialt arbete samt studiebevakning, där vi utvecklar kurserna så att de håller hög kvalité. Sist men inte minst arbetar vi för att knyta kontakter och samarbeta med andra sektioner, både från Uppsala och resten av Sverige.

Välkommen!

I-sektionen vid Uppsala Universitet är en förening för studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi samt masterprogrammet i industriell analys. Lång planering och noggrann observation av omvärld och samhälle har resulterat i en av Sveriges modernaste ingenjörsutbildningar. Med bred bas i teknik, ekonomi och datavetenskap samt spetskunskap inom dataanalys och innovation är du som I-student vid UU redo att ta dig an framtidens utmaningar. 

Sektionen finns till för studenterna. Vi jobbar för att förgylla studietiden med aktiviteter såsom sittningar, sportarrangemang och andra tävlingar. Vi vill inspirera och erbjuda våra studenter ett försprång i arbetslivet genom att anordna såväl lunchföreläsningar som case-tävlingar samt annonsera internships och sommarjobb. Dessutom ansvarar vi för studiesocialt arbete samt studiebevakning, där vi utvecklar kurserna så att de håller hög kvalité. Sist men inte minst arbetar vi för att knyta kontakter och samarbeta med andra sektioner, både från Uppsala och resten av Sverige.

Välkommen!