LUNCHFÖRELÄSNING MED HITRACT

okt 2, 2020

Den 29 Oktober 2020 anordande vi på I-Sektionen en luncföreläsning tillsammans med vår första samarbetspartner HITRACT. HITRACT är en digital app som knyter kontakter studenter och företag emellan. Grundaren Robel Dawit kom och berättade om hans resa och utvecklingen av HITRACT. Dessutom bjöd de alla närvarande på lunch!